Logo

Vitrine

Hier wordt omgekeerd chronologisch een aantal projecten getoond.


CAN-handbesturing

Deze ergonomisch gevormde terminal (2016) werd samen met een onderzoeksinstituut geconcipieerd en kan als OEM-product worden ingezet. Deze terminal is zeer economisch opgebouwd en biedt een CAN-bus via de kabel en een USB-aansluiting t.b.v. firmware update en tijdelijke machinebesturing (bijv. vanuit Labview). Met één standaardfirmware kan een veelheid aan machineconfiguraties ingericht worden. De afbeelding laat een voorbeeld zien van een lineaire robot met twee assen. De configuratie is vastgelegd in tekstbestanden die via USB of de CAN-bus in de terminal geladen kunnen worden.

Een variant met long-life monochroomdisplay en perfecte leesbaarheid onder zonnige condities is eveneens beschikbaar (muis over foto).


Netvoedingssimulator (EMC)

Deze EMC-simulator van een netvoedingsbron (2015) is als hulpmiddel bij de ontwikkeling van netgevoede systemen opgezet. Ter ondersteuning van de productontwikkeling - teneinde aan CE-normering op dit punt te voldoen - zijn meetuitgangen voor L en N separaat uitgevoerd. Daardoor kunnen common mode en differential mode stoorsignalen (met een oscilloscoop) goed onderscheiden worden. De max. stroombelasting van niet meer dan 6A draagt aan geringe aanschaffingskosten bij. LISN


GSM M2M-moduul

Dit moduultje (2013) is als opsteekprint voor bestaande printen ontwikkeld, en wel als eenvoudig te gebruiken eenheid voor draadloze communicatie via GSM. GSM-Hardware veroorzaakt piekstromen van 2A. Een spanningsregelaar op de print zorgt er met condensatoren voor, dat de hoofdprint niet meer dan max. 500 mA moet leveren.signaalverwerker voor analoge signalen

Deze unit digitaliseert drie 4-20mA signalen. Bij overschrijding van plausibiliteitscriteria worden foutmeldingen uitgegeven. Op twee analoge uitgangen wordt het gemiddelde en de standaardafwijking van de ingangssignalen naar buiten gevoerd.


Industriecontroller

Het hier getoonde product (2011-2012) kan als special purpose Industriecontroller gebruikt worden. Een plexiglas-front kan in de behuizing geschoven worden en dat levert een zeer goede optiek op: aan de achterzijde bedrukt en LED-posities niet bedrukt; het aanzicht is licht gematteerd. controller


IP-communicatie-eenheid voor spraak en alarmen

Communicatieprint met PoE-aansluiting (2009, Redesign 2012) en links hiervan is een daarvoor ontwikkeld DSP-minimoduul zonder flash te zien (2012). Een SPI-flash bevindt zich op het mainboard. Daardoor kan het CPU-moduultje zonder systeem- en parameterbackup uitgewisseld worden. Kommunikationsknoten

©2016 alle foto’s: Maris Engineering