Logo

Hulpmiddelen

Noot: De informatie op deze pagina is van meer technische aard.

U zult vaststellen, dat Open Source een belangrijk element bij ons werk is. Lange tijd is Open Source niet echt serieus genomen, maar sinds enkele jaren is dat niet meer van toepassing, niet in het minst door de vlucht van zgn. distributed CVS-systemen.

Hardware Design

Sinds enkele jaren werken we met het Open Source tool Kicad. Dit systeem voor het invoeren van schema’s en het maken van printlayouts is sinds ca. 2012 voor serieus werk te gebruiken. Opmerkelijk is, dat de verdere ontwikkeling met officiële ondersteuning van het CERN (Genève) begunstigd wordt. Verder zijn ook andere ondernemingen actief of met financiële middelen bij het project betrokken. Meer hierover hier.

lees verder →

Software Development

Bij Embedded Softwareontwikkeling gebruiken wij vrijwel uitsluitend eclipse-gebaseerde tools. Lange tijd was het zo, dat er serieuze beperkingen rond het debuggen van toepassingen waren, maar dat is intussen geen argument meer, de superioriteit van Eclipse t.o.v. andere (commerciële) paketten niet uit te buiten. Bovendien ist het zo, dat Eclipse - dat in hoge mate door IBM vooruit geholpen werd - een standaard is, waarmee een grote verscheidenheid aan projekttypen kunnen worden beheerd. Te denken valt aan bijv. een goede realiseerbaarheid van embedded toepassingen inclusief PC-gebaseerde simulatie van dezelfde toepassing.

lees verder →